December 18. – a nemzetiségek napja : Kávészünet

December 18. – a nemzetiségek napja

Pontosan 31 évvel ezelőtt, 1992. december 18-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése elfogadta a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Ennek kapcsán 1995 óta minden év december 18-án a nemzetiségek napját ünnepeljük.

1992-ben az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfogadott egy másik, kisebbségekről szóló dokumentumot is, ez A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája címet viselő egyezmény volt. A karta mellett a fent említett nyilatkozat volt az első olyan átfogó nemzetközi dokumentum, amely a nemzetiségi közösségek identitásának megőrzését kifejezetten védendő értékként ajánlotta az államok figyelmébe. Az okmány többek között a szóban forgó közösségek saját kultúrához, anyanyelvi oktatáshoz való jogáról, valamint az érdemi részvételükről rendelkezik a nemzetiségeket érintő ügyek kapcsán. 1994-ben az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága elfogadta a Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről című dokumentumot, amely megállapítja, hogy a nemzeti kisebbségek és ezen kisebbségekhez tartozó személyek jogainak és szabadságainak védelme az emberi jogok nemzetközi védelmének szerves részét képezi, és mint ilyen a nemzetközi együttműködés keretébe tartozik.

Hazánkban a hivatalosan elismert tizenhárom nemzetiség által a kisebbségi kérdés fokozott figyelemben részesül. Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól tette lehetővé, hogy a nemzetiségi közösségek önkormányzatokat hozzanak létre, melyek ezáltal nagyobb önrendelkezéshez jutottak. Az 1993-as törvény többszöri módosítása után végül megszületett a 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól, Magyarország új, ma is hatályos Alaptörvényével összhangban, amely preambulumában kinyilvánítja, hogy

„a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők”.

A 2011-es nemzetiségi törvény megerősíti a nemzetiségi egyéni és közösségi jogokat, valamint ezen közösségek anyanyelv-használati jogát. Szintén mérföldkő a folyamatban a 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről, mely létrehozta a nemzetiségi szószóló jogintézményét a nemzetiségek országgyűlési képviselete érdekében.

A korábban említett, 2011. évi CLXXIX. törvény 41. §a értelmében könyvtárunk hatáskörébe tartozik a nemzetiségi dokumentumellátás koordinációja, melyben az Országos Széchényi Könyvtár szervezeti egységeként működő Országos Idegennyelvű Könyvtár mellett a 19 vármegyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vesz részt. Ennek lényege, hogy nemzetiségi nyelvenként beszerzési listákat állítunk össze az anyaországok és a hazai könyvpiac kínálata alapján, amelyből a partnerkönyvtárak igényeiknek megfelelően rendelhetnek. A megrendelt dokumentumokat könyvtárunk beszerzi és eljuttatja az érintett könyvtárakba.

A nemzetiségek napja alkalmából minden év december 18-án ünnepségeket szerveznek szerte az országban. Ezen a napon adják át a Nemzetiségekért Díjat, melyet a magyarországi nemzeti kisebbségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű munkát végző személyeknek vagy szervezeteknek ítélnek oda.

A hazánkban élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Megismerésükhöz, a velük kapcsolatos hírek, aktualitások követéséhez tökéletes alap lehet könyvtárunk nemzetiségi adatbázisa, amely elsősorban a nemzetiségkutatást és a nemzetiségekkel kapcsolatos tájékozódást szolgálja.

Molnár Dorottya

Vélemények

Hozzászólás küldése