A könyvtárról : Kávészünet

A könyvtárról

A könyvtár neve és címe

Országos Széchényi Könyvtár
Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK)
1056 Budapest, Molnár utca 11.
(kattintson ide a térkép megtekintéséhez)

Elérhetőség

Telefon (központ): +36 (1) 2323-588
Telefon (kölcsönző): +36 (1) 2323-551 , +36 (1) 2323-552
Telefon (tájékoztató): +36 (1) 2323-554

Tájékoztató e-mail: oiktajekoztato@oszk.hu
Kölcsönzés e-mail: oikkolcsonzo@oszk.hu
Könyvtárközi e-mail: oikkkozi@oszk.hu
Zeneműtár e-mail: oikzenemutar@oszk.hu
Igazgatóság e-mail: oikigazgatosag@oszk.hu

Összes munkatársunk elérhetősége: kattintson ide!

Web: oik.oszk.hu

Rövid történet

A magyarországi nyilvános szakkönyvtárak közül az egyik legfiatalabb intézmény az Országos Idegennyelvű Könyvtár. Jelenleg két egyedi feladatkört lát el: eredeti nyelvű, elsősorban kortárs világirodalmi, és zenei, továbbá nyelvészeti tárgyú dokumentumokat gyűjtő szakkönyvtár, és a magyarországi nemzetiségi könyvtárak koordinációs központja.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár nevet 1989-óta viseli. Eredetileg orosz nyelvű közművelődési könyvtárként működött, 1956-ban alapították Állami Gorkij Könyvtár néven. Az olvasói igényekkel lépést tartva fokozatosan bővült a gyűjtőkör. Napjainkra országos szinten egyedi idegen nyelvű gyűjteményt sikerült kialakítani. Az intézményt 1978-ban országos feladatkörű szakkönyvtárrá, majd tudományos kutatóhellyé minősítették.

Az intézmény székháza egy Budapest központjában lévő, közel száz éves műemlék jellegű épület. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár jelenleg három nagyobb, akadálymentesített szolgáltató egységgel rendelkezik. A földszinten történik a beiratkozás és a kölcsönzési adminisztráció, a félemeleten kapott helyet a zeneműtár, az első emeleten pedig a tájékoztatót, olvasótermet, folyóirat-olvasót, szabadpolcos könyvkiválasztó teret, számítógépparkot és nyelvstúdiót egyesítő szolgáltató övezet-együttes található.

Gyűjtőkörök

  • Főgyűjtőkörök:

Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban
Nyelv- és irodalomtudomány,
Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány
A kisebbségi kérdés szakirodalma

A gyűjteményben kiemelt helyen szerepel nagy világnyelvek (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), a Magyarországon élő nemzetiségek, és a környező országok népeinek irodalmi, nyelvészeti és zenei anyaga. Mindezt kiegészítik a kis nyelvek, a holt, illetve mesterséges nyelvek hasonló tematikájú dokumentumai. A magyar irodalom, irodalomtörténet, nyelvtudomány, zene, zenetudomány a könyvtár gyűjteményének úgyszintén nagyon fontos eleme.

  • Kiegészítő gyűjtőkörök:

Általános művek, művészetek, a kapcsolódó társadalom- és humán tudományok referens és összefoglaló művei, egyéb szaktudományok lexikális művei, adattárak, szótárak

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár egyedi gyűjteményével, folyamatosan korszerűsödő szolgáltatásrendszerével és infrastruktúrájával fontos és egyre inkább nélkülözhetetlen információs központ, a hazai humán tudományos élet egyik reprezentatív agorája.

2021. december 1. óta fenntartója az Országos Széchényi Könyvtár.