75 éve született Koch Valéria : Kávészünet

75 éve született Koch Valéria

Koch Valéria költő, író, műfordító, újságíró a magyarországi kortárs német irodalom legismertebb és legsokoldalúbb egyénisége. Szederkényben, német anyanyelvű család gyermekeként született 1949. április 22-én. A pécsi Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán, majd a Szegedi Tudományegyetemen tanult, ahol német-magyar tanári diplomát szerzett. Egyetemi évei alatt a szegedi Móra Kollégium Magunk című lapjának szerkesztője volt, majd 1973 és 1981 között a Neue Zeitung és a Hungarian Trade Journal munkatársa volt. Budapesten újságírást és filozófiát tanult, 1989-ben filozófiai doktori címet szerzett. 1992-től haláláig a Verband Ungarndeutschen Autoren und Künstler (Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége) elnöke, mellette szabadfoglalkozású író, költő, fordító.

Életében megjelent magyar (Az időfa, 1996 – gyerekversek; Kiolvashatatlan, 1997), német (Wandlung, 1993) és kétnyelvű (Zuversicht – Bizalom, 1982; Sub Rosa, 1989) verseskötete is, valamint egy magyar nyelvű meseregénye (A herceg és a rózsa, 1994). Írásait több folyóirat is publikálta, a mértékadó irodalmi folyóiratokban azonban viszonylag kevés közlési lehetőség adatott neki. Betegségéből adódó korai halála következtében befejezetlenül maradt egy német nyelvű önéletrajzi és egy magyar nyelvű szatirikus regénye.

Költészetének alapja a magyar és a német nyelv párhuzamos használata, a két nyelv viszonya azonban mellérendelő, műveiben kerülte az önfordítást. Német nyelvű írásaival országhatáron túl is ismertté és elismertté vált. Költészetét és prózai írásait szűkszavúságra törekvő, ugyanakkor gazdag jelentésrétegeket hordozó, kidolgozott eszköztár, egzisztencialista színezetű, filozofikus-spirituális világszemlélet és morális elkötelezettség jellemzi. Emellett az idegenség, a magány, a hiány, az otthontalanság, a fenyegetettség és a pusztulás alapélményei, a család, a szeretet és a barátság utáni vágy motívumai, a nyelvvel kapcsolatos reflexiók, valamint az élet alapkérdéseire adott válaszkísérletek is megjelennek műveiben.

Irodalmi hagyatékát Budapesten, a Lendvay utcában található Magyarországi Németek Kulturális és Információs Központja és Könyvtára őrzi. 2005 óta az ő nevét viseli a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont, valamint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata is a költőnőről nevezte el ifjúsági díját, melyet minden év januárjában az országos gálaműsor keretében adnak át.

Könyvtárunkban az alábbi művei érhetők el:
https://opac3.oik.oszk.hu/results/-/results/authKey/oik-goliat41817/solr?p_auth=GtYnO8AE

Molnár Dorottya

Vélemények

Hozzászólás küldése